Propozice

 

 

XVI. Český zimní sraz turistů a

LII. Slovenský zimní sraz KST a stretnutie TOM

Místo a termín srazu: Police nad Metují, 14. 2. 2019 – 17. 2. 2019

Účast na srazu

 Účastníky srazu jsou všichni, kteří prostřednictvím www.turistipolice.cz v termínu podali vyplněnou přihlášku a zaplatili účastnický poplatek.

Za účastníka mladšího 15 let je zodpovědný rodič nebo vedoucí.

Každý přihlášený se srazu účastní na vlastní nebezpečí.

S sebou je nutný občanský průkaz nebo cestovní pas a karta zdravotní pojišťovny.

Přihlášku lze podat pouze na webových stránkách www.turistipolice.cz . Termín podání přihlášek je do 10. 1. 2019 nebo do naplnění kapacity – tj. 1 000 účastníků).

Po tomto termínu lze podat přihlášku se zvýšeným účastnickým poplatkem (o 100% ), po předchozí dohodě s pořadatelem, a to pouze jen v případě volné kapacity.                                                                                        Dopravu do Police nad Metují si zajišťují účastníci sami.

ZIMNÍ SRAZ SE KONÁ NA ÚZEM CHKO BROUMOVSKO!!!

PROTO JE NUTNÉ SE PODLE TOHO CHOVAT!!!

Řád je na http://broumovsko.ochranaprirody.cz/

V rámci srazu bude provedeno přeškolení vedoucích a cvičitelů LT. Přihlášky, prosím, směrujte na Vladimíra Mazala (tel. 776 753 889, e-mail.: vlamaz@email.cz).

Spoje a doprava

Vyhledávání spojení: www.idos.cz
autobusem – Police nad Metují

vlakem – zadat na www.idos Police n.Metují  

POZOR!!!  

Vlakové nádraží je od města vzdálené cca 4 km. Z vlakového nádraží jezdí linkové autobusy Náchod – Broumov a Machov – Police nad Metují.

Dopravu si zajišťují účastníci sami.

 

 

Účastnický poplatek

–          Členové KČT, PTTK, KST 250 Kč nebo 10 €,

–          nečlenové 350 Kč (14 €),

–          děti a mládež do 18 let, členové KČT, PTTK, KST 100 Kč (4 €),

–          vedoucí TOM (minimální skupina 5 dětí) 150 Kč (6 €),

–          děti a mládež do 18 let, nečlenové 200 Kč (8 €),

–          vedoucí dětí a mládeže do 18 let, nečlenové (minimální skupina 5 dětí) 250 Kč (10 €)                                  –          Způsob úhrady: dle pokynů na přihláškách                                                                                                     Účastnický poplatek zahrnuje: tištěný bulletin, diplom, účastnickou visačku a mapu.

Způsob úhrady: převodem Komerční banka Police nad Metují: 115-6939750207/0100

Upozorňujeme účastníky ze Slovenska, že je důležité, aby měli dostatek českých korun. V našem městě není možnost provést směnu eur za koruny. Totéž platí i pro další zahraniční účastníky.

 Startovné na jednodenní akce:                                                                                                                          50,- Kč / osoba, hradí se v Informačním centru srazu v Pellyho domech.                                                              Účastníci obdrží pamětní list. Nezajišťujeme stravování.

Papučové bály                                                                                                                                         Papučový bál bude probíhat na dvou místech. V Polici nad Metují na sále v Pellyho domech a ve Žďáře nad Metují  v kulturním domě.                                                                                                                                  Vstupenky na papučový bál se budou prodávat v Pellyho domech                                                                        od pátku 15. 2. 2019 cca v 16 hodin, do vyprodání 350 vstupenek pro Pellyho domy                                       Cena 100 Kč (4 €).                                                                                                                                                Pro bál ve Žďáře nad Metují také  od 15. 2. 2019 cca od 16 hodin do vyprodání 150 vstupenek.                           Cena 100 Kč (4 €).

Ubytování                                                                                                                                                              Zajištěno v tělocvičnách ve vlastním spacím pytli a na vlastní karimatce za cenu 75 Kč /noc (3 €). Noční klid je stanoven v době od 22.00 do 6.00 hodin. V případě zájmu o ubytování vyšší kategorie si místo v penzionech či hotelích zajistí účastníci individuálně.

Zimní táboření                                                                                                                                                      Pro zimní táboření je připraveno tábořiště na Žděřině v areálu letního občerstvení cca 700 m od informačního centra srazu v Pellyho domech. Táborový poplatek je 50 Kč (2 €) na celou dobu turistického srazu, poplatek bude vybírán v místě táboření.

GPS tábořiště: 50.5342322N, 16.2253864E

 

Stravování                                                                                                                                                        Stravování je zajištěno v Družstevní jídelně, Radimovská 68, Police nad Metují.                                                  GPS: 50.5342500N, 16.2391239E                                                                                                                     –          snídaně 40 Kč (1,80 €),                                                                                                                       –          balíček na trasu 50Kč (2 €), vydáván u snídaní,                                                                                     –          večeře 70 Kč v přihlášce Kč (2,80 €),

Stravenky obdržíte při prezenci od 14. 2. 2019 v Informačním centru Pellyho domů, Masarykovo náměstí 75, Police nad Metují.
GPS: 50.5360789N, 16.2336975E

 Jsou také k dispozici místní obchody a restaurace, možnost občerstvení na trasách.

Doprava na trasy

K přepravě na lyžařské běžecké a pěší turistické tratě budou připraveny označené autobusy dle harmonogramu turistického srazu (pá-so), odjezdy z Masarykova náměstí. Vše bude ještě upřesněno na www.turistipolice.cz v sekci trasy                                                                                                                                                          Jízdenky bude nutné zakoupit při registraci na základě předchozího přihlášení na www.turistipolice.cz.          Přihlášky na trasy do 10. 1. 2019. 

!!!PRO PŘIHLÁŠENÍ NA  JEDNOTLIVÉ TRASY BUDE PŘIPRAVENA PŘIHLÁŠKA na www.turistipolice.cz V SEKCI TRASY!!! Každá trasa bude mít svoji barvu, a  podle ní se budou kupovat jednotlivé jízdenky.

Trasy

Lyžařské

L1 modrá trasa :                                                                                                                                                    Meziměstí. Ruprechtický Špičák, Janovičky, Rožmitál a Broumov.                                                                          Ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2019 (odjezdy autobusů upřesníme).

 

L2 červená trasa:

Petříkovice, Slavětinská rozhledna, Paseka, Žaltman, Odolov, Horní Kostelec a Hronov.                                          Ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2019 (odjezdy autobusů upřesníme).

 

L3 zelená trasa:                                                                                                                                            Adršpach, Liščí sedlo, Bischofstein,  rozhledna na Čápu, rozhledna Lenka, Stárkov, Maršov,  Žďár nad Metují, Ostaš a Police nad Metují                                                                                                                                        Ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2019 (odjezdy autobusů upřesníme).

 

L4 žlutá trasa:                                                                                                                                              Police nad Metují, Slavný, Pánův kříž, opět Slavný a po upravených stopách se projet nad Slavným. Do Police lze sjet několika způsoby.                                                                                                                                      Ve dnech 15. 2. 2019, 16. 2. 201917.2. 2019 (odjezdy autobusů upřesníme).

 

Turistické pěší

P5 fialová trasa:                                                                                                                                           Z Police nad Metují  na Slavný, pak krátce po žluté a dále červené na chatu Hvězda. Jdeme kolem Kamenných hřibů, pak rozhledny Supího hnízda či Skalního divadla Na chatě (od 11 hodin) a  u chaty (možno opéct své špekáčky) je možnost občerstvení. Od chaty Hvězda po zelené do Kovářovy rokle, do Hlavňova a do Police nad Metují Ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2019 (odjezdy autobusů upřesníme).

 

P6 bílá:                                                                                                                                                       Od parkoviště na Honském sedle, jdeme po modré na Honský špičák, Laudonovy valy, na Strážnou horu a k chatě Hvězda. Na chatě (od 11 hodin) a u chaty (možno opéct své špekáčky) je možnost občerstvení. Od chaty buď po zelené a nebo po asfaltce se jde  do Hlavňova. Z Hlavňova lze jít do Police nad Metují přes Suchý důl, nebo přes Čertovu skálu a křížovou cestou, nebo přes Klůček.                                                                                            Ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2019 (odjezdy autobusů upřesníme).

 

P7 hnědá trasa:                                                                                                                                           Z Police nad Metují  na Slavný po žluté jdeme přes Zaječí roklí ke Kamenné bráně, dále na Korunu až k Pánovu kříži. Zde je možné udělat krátké okruhy – na Junáckou vyhlídku a na Božanovský Špičák. Pak návrat po červené na Slavný a pak po zelené Hruškovou roklí do Suchého dolu, kolem Čertovky a Křížovou cestou kolem horní kapličky, do police nad Metují.                                                                                                                                    Ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2019 (odjezdy autobusů upřesníme).

 

P8 azurová trasa:                                                                                                                                                 Z Police nad Metují jdeme na Nebíčko a do Bukovice. Po krátkém prudkém stoupání vyjdeme U anděla a přímo jdeme k chatové osadě Ostaš. Odtud můžeme projít dolní labyrint Ostaše (Sluj Českých bratří, Kočičí hrad). Pak se dá projít horní labyrint s Bludištěm, Frýdlanskou skálou a dalšími vyhlídkami. Z Ostaše do Žďáru nad Metují a do Police nad Metují. (nad Policí možno odbočit doprava směr Žďěřina, kde je kousek za křižovatkou Hospůdka u Pavla. Zde jsou účastníci zimního stanování a možnost občerstvení.                                                                             Ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2019 (odjezdy autobusů upřesníme).

 

P9 černá trasa:                                                                                                                                            Z cesty, která směřuje do  Lachova vystoupáme po méně známých cestách na Ostaš a z něho sejdeme do Police.  Ve dnech 15. 2. 2019  cca v 18 hodin (odjezdy autobusů upřesníme).

Doporučení pro návštěvníky skalních oblast

 

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ

KVALITNÍ OBUV, NÁVLEKY,  HŮLKY, NESMEKY PROSTĚ KVALITNÍ VYBAVENÍ PRO BEZPEČNOU ZIMNÍ TURISTIKU

 

Rizika pro návštěvníky skalních oblastí:

 • možnost úrazu ve skalním terénu, a to i na značených turistických stezkách
 • ztráta orientace a bloudění za tmy
 • přecenění vlastních schopností
 • pád z výšky, nebo propadnutí se do hloubky
 • možnost podchlazení nebo přehřátí

 

Doporučujeme:

 • Noste s sebou mapu oblasti v měřítku 1:25 000. např. BROUMOVSKO KLADSKÉ POMEZÍ SEVER (poslední aktualizované vydání z roku 2008).
 • Pamatujte na to, že v hlubokých roklích nefungují mobilní telefony ani méně citlivé přístroje GPS a i ty opravdu kvalitní vykazují značné nepřesnosti.
 • Pohybujte se pouze po značených turistických stezkách, v případě ztráty orientace se vraťte zpět ke značce, kterou jste viděli naposledy a od ní se snažte najít další pokračování.
 • Používejte pevnou obuv a rovněž počítejte se změnou počasí.
 • V zimních měsících, v případě vyšší sněhové pokrývky, jsou méně frekventované turistické trasy fyzicky velice náročné.
 • V případě úrazu zachovejte klid, poskytněte zraněnému první pomoc, která je ve Vašich možnostech, přivolejte odbornou pomoc.
 • Nezapomeňte, že dispečeři Zdravotnické záchranné služby nebo Hasičského záchranného sboru Vám mohou poradit, jak si dále počínat.

 

Prevence:

V oblasti je rozmístěno 11 stanovišť první pomoci s nosítky a obvazovým materiálem.                                             ProsímE, neničte ani zbytečně neotvírejte tato stanoviště – slouží všem a mohou zachránit život!

 Další aktivity v regionu:

Comments are closed.