Polický vandr 2010

Klub přátel turistiky TJ Spartak Police nad Metují pořádá

15. 5. 2010

35. ročník

Mezinárodního Polického Vandru

Letošní ročník se koná pod záštitou Nadace Zdeňky Horníkové


ORGANIZAČNÍ POKYNY:

 • Délka trasy: 15 a 25 km.
 • Start: sobota 15. května 2010, individuálně z fotbalového hřiště u restaurace Vražedné pobřeží.
 • Cíl: tamtéž do 16 hodin!!!
 • Prezentace: od 7 až do 9 hodin v místě startu.
 • Startovné: symbolické 20Kč za osobu, děti do 15 let zdarma.
 • Občerstvení: jako obvykle za lidové ceny.

ODMĚNĚNÍ BUDOU VANDROVNÍCI:

 • nejmladší
 • nejstarší
 • nejvzdálenější český
 • nejvzdálenější zahraniční
 • nejpočetnější rodina
 • nejpočetnější třída Základní školy v Polici nad Metují

 

Bližší informace a plánek trasy obdrží každý účastník na startu!

Vandruje se za každého počasí na vlastní náklady a NEBEZPEČÍ!!!

Vítězí každý kdo dojde do cíle nejpozději do 16 HODIN!!!

 

KAŽDÝ JDE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!!

POZOR!!! Trasy vedou po CHKO Broumovsko, proto je Vaší povinností řídit se návštěvním řádem a chovat se jako řádný turista.

 

Itinerář trasy:

Mapa trasy:

Závěrečné vyhodnocení Polického vandru pro rok 2010:

Diplom:

Fotografie z Polického vandru:

Comments are closed.